Bestuur

Het bestuur van de vereniging Scouting Mira Ceti is belast met de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het verenigingsbestuur bestaat uit vijf personen, ieder met een eigen takenpakket.

Profile Image

Toine van den Heuvel

Voorzitter

Eline van Bennekom

Secretaris

Profile Image

Judith van der Velden -van Leuken

Penningmeester

Profile Image

Eke van Dijk

Algemeen Bestuurslid

Désirée Verstegen -Schellens

Algemeen Bestuurslid

Mike van der Wielen

Algemeen Bestuurslid

Arne Vermeulen

Algemeen Bestuurslid


Stichting Beheer Scouting Mira Ceti
Het bestuur van de stichting Beheer Scouting Mira Ceti staat geheel ten dienst van de vereniging Scouting Mira Ceti en beheert hierbij alle materiële en immateriële zaken. Het bestuur bestaat uit dezelfde personen als bij de bijhorende vereniging.