Geschiedenis

Scouting in Nistelrode is al geruime tijd een begrip, een jeugd- en jongerenorganisatie dat zich op de Nistelrodense jeugd richt. Sinds 1969 bedrijft Nistelrode Scouting onder de naam: Mira Ceti.

Het ontstaan

Het ontstaan van Scouting Mira Ceti kan gerust tweeledig worden genoemd, vanuit twee kanten werd het initiatief genomen om in Nistelrode een Scoutinggroep te starten. De twee initiatieven vonden elkaars toenadering in (hoe kan het ook anders) de kerk, de Sint Lambertus parochie.
Hoe vond deze toenadering eigenlijk plaats? Daarvoor zullen we nog een aantal jaren terug in de tijd moeten gaan.
In 1967 werd in Nistelrode Stichting Jeugdbelangen (SJB) opgericht, een organisatie die zich wilde richten op de vrije tijdsbesteding van de jongeren uit Nistelrode. Al snel bleek dat de interesse van de jeugdigen in Nistelrode erg groeide. Daarop besloot het toenmalige bestuur van SJB, met name door W.J. (Wim) Smits (de toenmalige secreta-ris) het initiatief getoond om een nieuwe Scoutinggroep op te richten.

Tegelijkertijd kwam er een ‘frisse jonge wind’ aanwaaien vanuit Heesch, in de persoon van J.G. (Wim) van Lith. Hij had inmiddels ervaring opgedaan met het Scoutingspel bij de plaatselijke Scoutinggroepen in Oss (Don Bosco) en Heesch (Pius X). Hij vond het tijd worden dat er in Nistelrode ook een Scoutinggroep zou komen. Hij zocht toenadering bij kapelaan Van Kemenade, maar tevergeefs. Volgens de kapelaan was Nistelrode niet voorbereid op een nieuwe Scoutinggroep, en met deze woorden werd Wim van Lith alleen maar nog gedreven.

Wim Smits en Wim van Lith vonden elkaar, en zodoende werden de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen gestart in september 1968. Nadat men vanuit de wekelijkse H. mis telkens meer enthousiastelingen onder de kerkgangers vond, kon het werven van de jeugdleden beginnen.
Inmiddels was kapelaan Van Kemenade van gedachten veranderd, waarna de echte oprichting plaats kon vinden. Nu de groep steeds meer voeten in aarde kreeg, werd het tijd om een toepasselijke naam te bedenken. De kapelaan trok hierbij een astronomisch boek tevoorschijn, waarmee het ‘groepsbestuur’ zich ging beraden op een naam.

Een nieuwe naam

De naam moest een naam met betekenis zijn, en daarom voldeed een naam als ‘Scouting Nistelrode’ niet. Hun aandacht viel op het woord ‘Mira’, een ster te midden het sterrenbeeld Cetus. Alleen de naam ‘Mira’ was nog te soft, er moest een toevoeging bij. Het werd ‘Ceti’, afgeleid van het sterrenbeeld Cetus, dat watermonster of walvis betekent.
De associatie van deze twee namen bevindt zich in het hoogtepunt van de ster Mira gedurende de zomerperiode. Men refereert dit naar het jaarlijkse hoogtepunt van de Scoutinggroep: de zomerkampen.

De oprichting

Toen stafleden en jeugdleden bij elkaar kwamen om het spel van Scouting te spelen, werd het tijd voor de officiële oprichting. Op 1 februari 1969 vond in de zaal van de familie Vissers (aan de Laar te Nistelrode) de installatie plaats. Onder luid gejuich werd daarmee ook de officiële naam onthuld: Scouting Mira Ceti is een feit geworden!
Wim Smits werd daarmee de eerste groepsvoorzitter, met zijn vrouw Betsie Smits – de Mol aan zijn zijde als secretaris. Wim van Lith vervulde de taak als eerste hopman van de verkenners.

Het eerste zomerkamp

Scouting werd populair, naast de verkennersspeltak, werd er later dat jaar een welpenhorde opgericht. Onder leiding van Akela Ria van den Akker speelden ruim 25 kinderen het Jungleboek wekelijks in het dorpshuis.
De zomermaanden naderde, zodoende werd het tijd om het allereerste kamp op touw te zetten, de locatie werd Heeswijk-Dinther. Zowel de verkenners als de welpen lagen op dezelfde plek, een onvergetelijk kamp. Zelfs het draaiboek van dit kamp is nog bewaard gebleven, dit ligt in het archief.

Wisseling van de wacht

Na enkele jaren nam Wim in 1973 afscheid van Scouting Mira Ceti. Na zich jaren ver-dienstelijk te hebben gemaakt, met onder andere het bewaren van de tenten en het maken van de Mira Ceti fotokalender, werd het tijd om de voorzittershamer door te geven aan Bart van Rooij. Betsie Smits bleef nog tot 1975 actief als secretaris, waarna haar taak door Corry van Rooij werd overgenomen.
Niet vlak na het vertrek van Wim Smits, werd het ook tijd voor Wim van Lith om de groep te gaan verlaten, door zijn verhuizing werd het haast onmogelijk zo actief te blijven in Nistelrode.

Scouting wordt stichting

In de daarop volgende jaren kwam er steeds meer vastigheid in de opkomsten bij blok-hut ’t Veerhuis. Deze blokhut, gelegen aan Achter de Berg te Nistelrode werd eind jaren vijftig gebouwd door de Nistelrodense gemeenschap op verzoek van de parochie.
Deze blokhut – compleet van hout – kreeg een naar einde, de boktor had haar intrede gevonden. Het gebouw werd gedeeltelijk gesloopt en opgeknapt. Ondertussen werden alle opkomsten ook daadwerkelijk in ’t Veerhuis gehouden, nadat men onderdak had gekregen in het dorpshuis.
In augustus 1979 werd het tijd voor de oprichting van Stichting Scouting Nistelrode, welke de formele zaken omtrent de Scoutinggroep ging regelen. Op 13 augustus 1979 werd de stichting Scouting Nistelrode een feit.

Jubileum

In 1994 vierde Mira ceti haar eerste jubileum, het 25 jarig bestaan. Dit werd indertijd grootst aangepakt, met een kinderspeelpaleis op het huidige Scoutcentrum. Natuurlijk beloofde dit een goed gevolg, en wel in 2004 met een groot zomerkamp voor alle leden en staf in Veldhoven ter gelegenheid van het 35 jarig jubileum.
Tijdens het 40 jarig jubileum in 2009, pakt Mira Ceti wederom uit. Een speciale bijeenkomst op 1 februari 2009 had een verrassing voor iedereen: de onthulling van de jubileumborden en een prachtig 100% Scout T-shirt voor iedereen. Het bijzondere tijdens deze plechtigheid was de aanwezigheid van Wim Smits en Wim van Lith, beide oprichters van de vereniging in 1969.

Scoutcentrum Achter de Berg

Al veertig jaar spelen bij de ‘vijver’, dat wordt nog vaak geroepen door de mensen uit het dorp, sinds 22 april 2006 noemen we het graag ‘ Scoutcentrum Achter de Berg‘, ons eigen stekkie met de kenmerken van ‘ Simply Scouting’. Naast deze nieuwe terreinnaam, heeft Scouting Nederland ook het keurmerk Scouting Labelterrein verleend aan het Scoutcentrum. Hiermee heeft Nistelrode een gegarandeerde kampeerplek voor scouts uit de hele wereld, met de zekerheid dat scouts ook echt op z’n scouts kunnen kamperen.

Reden voor deze prachtige uitbereiding was de ingebruikname van een tweede blokhut (d’n Burcht) en een kampeerterrein (Dassenveld) in 2003. Volledig gerenoveerd door de eigen leden, werd blokhut d’n Burcht het thuishonk van de explorers en later ook de klimstam.
Op 1 januari 2009 werden twee nieuwe kampeerterreinen in gebruik genomen, Berg-zicht en Notenhoek vormden de nieuwe aanwinst, waarmee nog meer scoutingplezier kan worden beleefd. Het Scoutcentrum blijft in beweging, en zorgt ervoor dat Nistelrode op scoutinggebied nationaal en internationaal op de kaart komt. Maar bovenal zorgt het voor onze eigen leden een ultieme omgeving, waarin zij zich vrijelijk het scoutingspel kunnen beleven.