Ouderraad

Binnen onze vereniging hebben we een speciale adviesraad die geheel uit ouders van onze jeugdleden bestaat. Namens elke speltak zit er een ouder in deze adviesraad. De ouderraad komt elke 2 maanden bijeen op een maandagavond om samen de gang van zaken binnen onze vereniging te bespreken.

Bij alle zaken die onze jeugdleden aangaan, zal het bestuur of de groepsraad indien gewenst een advies vragen aan de ouderraad. Daarnaast kan de ouderraad ook ongevraagd advies geven aan het bestuur of de groepsraad.